Vijak za pričvršćivanje gips ploča

A75

Vijak | Vijak za gips ploće, fini navoj

FE
A75 DIN HRN-FS

A76

Vijak | Vijak za gips ploće, grubi navoj

FE
A76 DIN HRN-FT

A77

Vijak | Samobušeći vijak za gips ploče

FE
A77 DIN HRN-R-WS

A78

Vijak | Vijak za gips ploče samobušeći

FE
A78 DIN HRN-R-WS