Vijak upuštena glava

DIN963

Vijak | Vijak, upuštena glava

FE, ZN, MS, INOX (A2, A4)
DIN963 ISO2009 HRN-M.B1.130

DIN965

Vijak | Vijak, upuštena glava

FE, ZN, INOX (A2, A4)
DIN965 ISO7046 HRN-M.B1.136

DIN966

Vijak | Vijak, upuštena lećasta glava

FE, ZN, INOX (A2, A4)
DIN966 ISO7047 HRN-M.B1.144