DIN988

Podloška | Odstojna podloška

MATERIJAL: FE, INOX (A2)