DIN93

Podloška | Osiguravajuća podloška s
jednim perom

MATERIJAL: FE, ZN, INOX (A2, A4)
DIN93 HRN-M.B2.142