DIN7980

Podloška | Elastična podloška za imbus vijak

MATERIJAL: FE, ZN, INOX (A1, A4)
DIN7980 HRN-M.B2.111