DIN7973

Vijak | Vijak za lim, upuštena lećasta glava, ravni prihvat

MATERIJAL: ZN, INOX (A2)
DIN7973 ISO1483 HRN-M.B1.458