DIN6796

Podloška | Tanjurasta podloška

MATERIJAL: FE, ZN, INOX (A2, A4)