DIN5406

Podloška | Limeni osigurač

MATERIJAL: FE, ZN