DIN479

Vijak | Vijak s četverokutnom glavom

MATERIJAL: FE, ZN
DIN479 HRN-M.B1.091