DIN462

Podloška | Osiguravajuća podloška s unutarnjim utorom

MATERIJAL: FE, ZN
DIN462 HRN-M.B2.140