DIN137

Podloška | Podloška, valovita

MATERIJAL: FE, ZN, INOX (A1, A4)
DIN137 HRN-M.B2.136