A9

Vijak | Vijak za ivericu, upuštena
križna glava , navoj do glave ubušen za PVC kapicu

MATERIJAL: ZN, INOX (A2, A4)
A9 DIN HRN-UKCS