A81

Vijak | Pričvrsni vijak za namještaj

MATERIJAL: ZN
A81 DIN HRN-R-KONF