A8

Vijak | Vijak za ivericu, za drvene konstrukcije, upuštena glava TORX

MATERIJAL: ZN, INOX (A2)
A8 DIN HRN-TEXZ