A73

Vijak | Vijci za lim, plastiku i drvo

MATERIJAL: ZN
A73 DIN HRN-R-WF