A71

Vijak | Samobušeći vijci za kompozitne ploče

MATERIJAL: ZN, INOX (A2)
A71 DIN HRN-R-OC/
OCT 19