A7

Vijak | Vijak za ivericu, upuštena lećasta glava

MATERIJAL: ZN, INOX (A2, A4)
A7 DIN HRN-LKC