A66

Vijak | Samobušeći vijak

MATERIJAL: ZN
A66 DIN HRN-R-ON/
ONT19