A6

Vijak | Vijak za ivericu, cilindrična križna glava

MATERIJAL: ZN, INOX (A2, A4)
A6 DIN HRN-CKC