A36

Tipla | Preklopna tipla sa kukom, poluotvorenog oka

MATERIJAL: ZN
A36 DIN HRN-R-SPO 475