A2

Vijak | Vijak za ivericu, upuštena glava, cijeli navoj/djelomični navoj

MATERIJAL: ZN, INOX (A2, A4)
A2 DIN HRN-UKC, UKD/BZN