Standardna vijčana roba po DIN, ISO i HRN standardu

DIN3017

Pričvrsni elementi | Obujmica

ZN, INOX (A2, A4)

DIN3402

Pričvrsni elementi | Mazalica, oblik A

ZN, MS
DIN3402 HRN-M.C4.612

DIN3404

Pričvrsni elementi | Mazalica, oblik A

ZN, MS
DIN3404 HRN-M.C4.611

DIN3405

Pričvrsni elementi | Mazalica, oblik A

ZN, MS
DIN3405 HRN-M.C4.614

DIN71412

Pričvrsni elementi | Mazalica, oblik A, B, C

ZN, MS
DIN71412 HRN-M.C4.613