Pretraga

A22

Tipla | Tipla razuporna

PP
A22 DIN HRN-R-FIX-K

A23

Tipla | Tipla razuporna s vijencem

PP
A23 DIN HRN-R-FIX-KK

A24

Tipla | Tipla razuporna univerzalna

PP
A24 DIN HRN-R-KS

A25

Tipla | Produžena tipla

PP
A25 DIN HRN-KPR, KNX

A26

Tipla | Tipla razuporna s vijencem

PP
A26 DIN HRN-R-FIX/FIX K

A27

Tipla | Tipla razuporna univerzalna s vijkom

PP
A27 DIN HRN-R-KS

A28

Tipla | Univerzalna tipla za okvire

PP
A28 DIN HRN-R-FF1N10L
/R-KDS

A29

Tipla | Univerzalna tipla za okvire

PP
A29 DIN HRN-R-FIX

A30

Tipla | Udarna tipla s upuštenom glavom

ZN, PP
A30 DIN HRN-R-FX-L

A31

Tipla | Udarna tipla sa cilindričnom glavom

ZN, PP
A31 DIN HRN-R-FX-C

A32

Tipla | Udarna tipla s gljivastom
glavom

ZN, PP
A32 DIN HRN-R-FX-K

A33

Tipla | Tipla razuporna sa vijencem

ZN, PP
A33 DIN HRN-R-FIX-K

A34

Tipla | Tipla razuporna sa vijencem

ZN, PP
A34 DIN HRN-R-FIX-S

A35

Tipla | Preklopna tipla sa vijkom cilindrične glave

ZN
A35 DIN HRN-R-SPO 450

A36

Tipla | Preklopna tipla sa kukom, poluotvorenog oka

ZN
A36 DIN HRN-R-SPO 475

A37

Tipla | Preklopna tipla s zatvorenim okom

ZN
A37 DIN HRN-R-SPO 475Z

A38

Tipla | Samobušeći pričvrsni element od nylona

NY
A38 DIN HRN-R-DRA01/PLUS

A39

Tipla | Samobušeći pričvrsni element od metala

AL
A39 DIN HRN-R-DRA02/PLUS R-DRA03/PLUS

A40

Tipla | Preklopna tipla za gipsane
ploče

PP
A40 DIN HRN-R-G